ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ (NEL LINES)

NEL LOGO
ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

PHOTO OF SHIP

ΛΑΥΡΙΟ-ΜΕΣΤΑ ΟΛΑ ΜΕΤ'ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΕΝΗΛΙΚΕΣ 32€, ΠΑΙΔΙΑ 16€ ΙΧ  82€

ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΕΣΤΩΝ: MASTICULTURE
01130 22710-76084
Κ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΛΑΣ