Yeni Taxiarchi Kilisesi veya “Büyük Taxiarchi” Mesta

New Archangel ChurchNew Archangel ChurchNew Archangel Church

Bu kilise Başmelekler Mikail ve Cebrail’e adanmıştır. Yerli halk genellikle kiliseyi “Büyük Taxiarchi” olarak adlandırır. Bunun sebebi kiliseyi eskiden aynı yerde bulunan Taxiarchi kilisesinden ayırmaktır. Yerli halk eski kiliseden “Eski Taxiarchi” olarak bahseder.

Kilise, kalenin dairesel gözlemkulesinin bulunduğu yerdedir. Bu kale Cenevizlilerin bölgeden ayrılmaları ve Türk istilası sırasında ıssızdı. Mesta sakinleri kalenin yıkımına ve yerine bir kilisenin inşa edilmesine karar vermiştir. Kilise inşaası 10 yıl sürmüş ve 1868’de sona ermiştir.

Kilisenin büyüklüğü avlusuyla beraber 985.5 metrekaredir. Yapının yüzölçümü ise 450 metrekaredir. Taxiarchi kilisesi Sakız adasının en büyük, Yunanistan’ın ise en büyük kiliselerinden birisidir.

Kilise dış kısmında üzerinde çan kulesinin bulunduğu çift merdivene sahiptir. Merdiven ve çan kulesi Thimiana’dan (Sakız adasının merkezine yakın, kırmızımsı taşlarıyla tanınan bir köy) getirilen taşlardan inşa edilmiştir. Daha sonra merdivenin basamakları Mesta bölgesinden elde edilen taşlarla döşenmiştir. Merdiven bizleri kilisenin avlusuna ulaştırmaktadır. Çakıl taşlarından meydana gelen avlu büyük ilgi çekmekte ve Sakız adasının mimarısının klasik izlerini taşımaktadır. Avlunun sağ tarafında bulunan merdivenden kadınlar balkonuna çıkılır. Kilisenin dış dehlizinde ortaçağ kalesinden kalma bir parçaya rastlamak mümkündür. Bu parça su ihtiyacını karşılayan sarnıçtır.

Kilisenin bugünkü mihrabı 1895’de tuğla kullanılarak inşa edilmiştir. Mihrabı süsleyen Başmeleklerin ikonaları “Eski Taxiarchi” kilisesinin mihrabında bulunan ikonalardır.

Hiç kuşku yoktur ki Yeni Taxiarchi kilisesi Sakız adasının eski mimarısını yansıtan başlıca örneklerden birini oluşturmaktadır.